Książnica Krasnali

Książnica Krasnali

15 marca, 2021 Wyłącz przez Favi

Książnica Krasnali jest jednym z najbardziej niezwykłych miejsc na krasnomapie świata. Esej, pewien krasnoludkowy emeryt, który całe życie spędził w bibliotece, nie mógł znieść tego, że książki bywają wyrzucane.

Najpierw ocalił wielotomową, bardzo nieaktualną encyklopedię. Przy pomocy Suzie, szopki praczki zbiegłej z hodowli, utworzył swój dom: przytulne, ciepłe lokum wycięte z kart ludzkiej wiedzy.

Suzie przynosiła mu kolejne, znalezione w kontenerach książki: stare albumy i atlasy, nieaktualne kodeksy, roczniki, książki uszkodzone, czy też po prostu wysłużone. Aż w końcu książkowe domostwo Eseja rozrosło się ponad jego potrzeby.

Dziś Książnica Krasnali jest osiedlem dla krasnoludkowych seniorów. Dziadkowie i babcie z terenu całego miasta przenoszą się tam, by zająć czymś głowę na emeryturze. Mieszkają w wyciętych w papierze domach, grają w planszówki, wspólnie gotują i bawią odwiedzające ich wnuki. No i mają klub książki, oczywiście.